EL CAS SANTA MÒNICA: DOS PROBLEMES, SIS RAONS I UNA SOLUCIÓ

El Cas Santa Mònica: dos problemes, sis raons i una solució
[CdB]

Dos problemes

Imposant la seva decisió de canvi d’orientació del CASM, el Conseller Tresserras ha creat dos problemes, i tots dos son greus. Un afecta al nou projecte Cultura Ciència i Comunicació impulsat per la Conselleria, per la manera arrogant i equivocada en que s’han plantejat els seus fonaments. I l’altre és el que suposaria la desaparició de l’únic Centre d’Art que com a tal existeix a Barcelona, una desaparició que tindria efectes molt negatius pel context cultural i el teixit artístic local, i que agreujaria l’incessant procés de pèrdua d’espais de creació i exhibició que s’ha vingut produint en els darrers anys.

Tot i que arrel de les protestes sorgides des de diferents associacions i plataformes el Conseller s’ha mostrat disposat a rebre a representants del sector, ha quedat palès que no està escoltant els arguments que se li presenten. És inacceptable que la tàctica de la Conselleria -i convé que comencem a dir-ho, també del director del nou projecte Vicens Altaió- sigui la de deixar que passin els dies sense entrar en un veritable diàleg, practicant una vegada més l’estratègia de fets consumats. Aquesta situació reflecteix la debilitat “cultural” de les idees que han donat lloc a la decisió, però també un greu dèficit de “cultura democràtica”. Des de la plataforma Cultura de Base pensem que és l’hora de posar públicament els arguments damunt la taula i exigim ser escoltats.

Tres raons per aturar el nou projecte del Conseller i sotmetre’l a un període de reflexió

1a raó: Tot i les contradiccions i ambigüitats -calculades?- amb les que s’ha explicat el nou projecte Cultura, Ciència i Comunicació, la perspectiva des de la qual s’ha plantejat el canvi d’orientació del Santa Mònica sembla prou clara. El “programa” del Conseller (del qual Vicens Altaió, director del projecte anomenat a dit, n’és en bona mesura un mer instrument) es planteja com a un pont de comunicació entre la institució política i la ciutadania, i la cultura és aquí el material amb el que ve construït. En quina mesura aquest pont pot esdevenir un flux de comunicació de doble direcció és un interrogant. De moment ha quedat clar que el que interessa a la Conselleria és la voluntat de comunicació d’aquesta vers al ciutadà, per a la construcció d’una consciència de cultura nacional que, tal com ha expressat el Conseller, encara es troba en estat precari i “sense garanties”. Però que el nou projecte incorpori a més a més un flux de comunicació en el sentit invers, el de la ciutadania vers a la institució, en el que la ciutadania participi d’aquesta construcció social i cultural i de la seva representació, no queda en absolut garantit. Sense aquest flux de la societat civil vers la institució, les tres “C” del nom del nou projecte (Cultura, Ciència i Comunicació) s’han de substituir per una “P”: la P de “Propaganda”. I és possible que l’equip de gestió del projecte tingui intencions d’atendre aquesta bidireccionalitat. Però no és una qüestió menor el fet de que en aquest cas l’equip de gestió no surt d’un concurs públic entre professionals sinó “posat a dit” com a càrrec de confiança (càrrec polític). Tampoc es pot passar per alt que tot diàleg entre la ciutadania i la institució que la representa i governa necessàriament ha d’incloure una dimensió crítica, que només pot sorgir des d’una autonomia administrativa i una independència intel•lectual. Tal com s’ha endegat el projecte, aquesta independència és impossible. El nou projecte neix completament amputat en les seves possibilitats. I no ve al cas que el director anomenat pugui apel•lar a la seva honestedat personal per contrarestar el problema. El problema hi és. Si s’haguessin fet les coses com cal no hi seria. La manera de resoldre aquest problema és aturar el projecte. I en tot cas, replantejar-lo des de l’inici.

2a raó: La pròpia idea de cultura que dóna peu al nou projecte és equivocada i obsoleta. La cultura no es “fa” des dels despatxos de les administracions públiques. Els exemples del fracàs dels projectes sorgits d’aquesta manera instrumental d’entendre la cultura son ja massa nombrosos com per repetir l’experiència una vegada més. Precisament per la precarietat estructural que pateix la cultura del nostre context no ens podem permetre un nou fracàs. S’ha d’escoltar a la societat civil i als qui treballen en la cultura. S’ha de construir a partir d’allò que s’està fent des de la base. És que potser els nostres governants encara no s’han adonat de que la percepció que es té -aquí i afora- de l’estat de la cultura de Barcelona i de Catalunya és la de una desconnexió total entre la realitat de la producció cultural, amb els seus conflictes i dificultats, i l’autosatisfacció de les campanyes d’imatge que les institucions en promouen? Com pensen resoldre-ho, tapant la precarietat i el malestar dels creadors i dels espais independents amb noves campanyes d’imatge institucionals? La idea instrumental de la cultura que sorgeix de la manca d’interlocució amb la cultura real és un problema en els fonaments del nou projecte. La manera de resoldre aquest problema és aturar el projecte. I en tot cas, replantejar-lo des de l’inici.

3a raó: Des que es va fer pública la decisió del Conseller del canvi d’orientació del CASM hi ha hagut tot un seguit de comunicats de protesta per part de diferents associacions, col•lectius i professionals del sector. També s’ha constituït la plataforma intersectorial Cultura de Base que ha promogut diferents accions i un document ja subscrit per més de 400 professionals. El consens del sector artístic, cultural i creatiu del nostre país en rebutjar el canvi d’orientació és clar. Aquest rebuig no és en absolut arbitrari, i no ve mediat ni instigat per res ni ningú. És fruit del nostre cansament vers la irresponsabilitat de les polítiques culturals que es venen portant a terme des de fa temps. Si aquest rebuig s’està expressant amb més contundència de la que potser la Conselleria s’esperava, només és pel desconeixement i la poca atenció que la Conselleria ha posat a atendre la realitat, els problemes i les necessitats del sector cultural. No dubtem que tant el Conseller Tresserras com Vicens Altaió prefereixen moure’s en cercles que els aplaudeixen el nou projecte -sàpiguen o no de què es tracta- i que els animen a no tirar enrere. I sabem que veuen les protestes del sector com a “sectorials” i sovint no escatimen de qualificar-les fins i tot de “sectàries”. Però s’equivoquen, i cal que siguin conscients de la greu fractura que pot generar la decisió presa. Cada vegada hi ha més noms de professionals que han pres partit i donat la cara denunciant el fons i les maneres del canvi de projecte pel CASM. Què farà Altaió? o millor, què pot fer? Limitar la seva programació als que no s’han manifestat? Buscar d’incorporar a algú dels que sí ho ha fet en contra i esperar que les comprensibles necessitats professionals esquerdin la unitat de la protesta? És un escenari impossible…molt poc desitjable per a qualsevol que l’interessi de veritat la cultura. La manera de resoldre aquest problema és aturar el projecte. I en tot cas, replantejar-lo des de l’inici. (I l’atenció a aquest argument potser no l’hauria de posar tant el Conseller com el mateix Altaió, doncs probablement hauria de ser ell, com a agent cultural i pel bé de l’entorn cultural al que es dedica des de fa anys, el primer qui no hauria d’acceptar que el seu projecte neixi amb el pes d’aquesta fractura).

Tres raons per no acceptar cap fórmula que no sigui la plena continuïtat del Centre d’Art

1a raó: Per comprendre el conflicte generat per la decisió del Conseller, cal tenir en compte l’estat del teixit artístic del nostre context i el lloc que hi ocupa un centre de les característiques de CASM. L’anomenat model kunsthalle és un model de centre d’art que es basa en la seva autonomia administrativa, un enfocament basat en la producció i no la col•lecció, i l’atenció a propostes experimentals, emergents i de investigació. Els centres d’aquesta mena son claus en el teixit artístic de totes les capitals culturals europees. En el context barceloní, el CASM és l’únic centre que ha estat desenvolupant aquesta funció, i cal tenir present que en els darrers anys son molts els espais dedicats a l’art contemporani que han desaparegut, fent cada vegada més problemàtic el gran buit existent entre els espais que mostren els primers passos d’artistes emergents (espais que sovint treballen amb massa precarietat de recursos) i “el” museu MACBA. Per l’interès del desenvolupament cultural del nostre context, i també per no malmetre un teixit de creació artística que al cap i a la fi és el que produeix allò que més tard diferents Conselleries venen com a l’orgull del país i passegen internacionalment, no ens podem permetre perdre un centre que ocupi i desenvolupi aquestes funcions. L’única manera de no crear el problema que sorgiria de la desaparició -ja sigui definitiva, transitòria o parcial- del Centre d’Art és simple: no crear aquest problema.

2a raó: Tots som conscients de que qualsevol projecte cultural que es fa des de les administracions públiques té una dimensió econòmica, i que comporta equilibris complexos en el repartiment d’uns recursos que sempre son escassos. Totes les alternatives que fins ara han estat plantejades per la Conselleria per resoldre el conflicte -o llençar provisionalment la pilota fora de l’àrea- tenen, en clau econòmica, un denominador comú: suposen una despesa molt important. Tancar un centre d’art per transformar-lo en una altre cosa passant per una remodelació arquitectònica, i al mateix temps obrir un nou centre d’art a algun altre lloc passant per una altre remodelació arquitectònica, planteja inevitablement una despesa molt considerable. Evidentment, no estem en contra d’un increment dels recursos destinats a la cultura que pogués cobrir aquest procés. Fa molt de temps que denunciem el greu dèficit de recursos que les diferents administracions dediquen a la cultura, i que reclamem un increment dels percentatges que ens apropi als països del nostre entorn. D’aquest aspecte, però, la Conselleria no n’ha parlat en cap moment, i tenim motius per témer que tot el procés porti a retallades d’altres partides dedicades a la creació que són imprescindibles. Qualsevol retallada que afecti als espais o al suport a projectes de creació, motivada per tot aquest procés, seria insostenible i causaria problemes molt greus al ja precari teixit creatiu local. L’única manera de no tenir que resoldre aquest problema és simple: no crear aquest problema.

3a raó: No es pot segrestar el debat pendent que té l’art entorn les maneres en que s’ha d’articular amb la societat, ni les reflexions entorn com l’art incorpora la noció de recerca i es vincula amb altres sectors i disciplines. Aquest és un debat obert en l’art contemporani, i a la majoria de centres d’art de referència en configura bona part de la seva programació (un aspecte que ja s’havia iniciat al darrer període del CASM, tot i que amb encert clarament millorable). Quan en defensa del nou projecte Tresserres-Altaió s’ha argumentat que l’art hi estarà present “entre altres coses”, i que el programa li estendrà vincles amb altres disciplines com la ciència, etc, el que s’està posant de manifest és la visió estreta i obsoleta que tenen de l’art (i potser també convé començar a mencionar que la “generació” d’artistes que envolta el nou projecte es troba molt allunyada dels debats actuals). Precisament aquesta visió estreta impossibilita que una reflexió d’aquesta mena es faci com a debat artístic. Aquest enfocament ens faria perdre el tren d’un debat necessari i clau del nostre temps, tallant la possibilitat de debatre i experimentar el com i de quina manera un centre d’art s’ha de situar en el context social que l’envolta. És des d’aquest debat des de on s’ha de projectar una identitat de la nostre cultura i del mateix centre, i allà on s’hi podrà construir un lloc propi vinculat al context local i una presència al context internacional. L’única manera de no crear el problema de l’amputació d’aquest debat, derivada de la desaparició -ja sigui definitiva, transitòria o parcial- del Centre d’Art, és simple: no crear aquest problema.

La solució

En adonar-se de les dimensions del conflicte que ell mateix havia generat, els moviments del Conseller Tresserras han estat dirigits a improvisar solucions poc realistes que continuen mostrant el seu desconeixement de la realitat artística i cultural. No és la tasca del sector cultural la de buscar espais institucionals, tot i que podem participar dels diàlegs i aportar opinions vers els emplaçaments que es plantegen per a una futura existència simultània tant del Centre d’Art com del Centre de Cultura, Ciència i Comunicació. Una ciutat com Barcelona s’hauria de poder permetre la coexistència d’aquests dos projectes. Cal però ser realistes i tenir molt presents tant els pressupostos com els terminis en que això es podria obtenir, i més quan sonen temps de crisi.

En qualsevol cas, la solució al conflicte actual és evident. Els arguments son clars i estem disposats a defensar-los i comunicar-los tant com calgui. Només hi ha una solució: aturar el nou projecte del Conseller i sotmetre’l a un període de reflexió, i no acceptar cap fórmula que no sigui la plena continuïtat del Centre d’Art.

Cultura de Base
http://www.culturadebase.net/

(recordem que encara podeu adherir-vos al document de rebuig al tancament del CASM a http://www.culturadebase.net/cassm/index.htm)

Posiciones de CdB en relación al CasSantaMoniCA

Después de haber sentado las bases y presentada la plataforma intersectorial CdB, se establece como prioridad de acción, dado el momento y por ser el conflicto que ha catalizado esta iniciativa, la campaña en relación a lo sucedido alrededor de Centre d’Art Santa Mònica.

En la primera reunión centrada exclusivamente en esta campaña, realizada en los talleres de la calle Mèxic, el 12 de septiembre de 2008, se establecieron las siguientes posiciones:

1. Que ante los hechos acontecidos en los últimos meses en relación al Centre d’Art Santa Mònica en el que se ha impuesto un cambio de orientación sin ningún tipo de proceso de participación que haya incluido la opinión de los diferentes sectores implicados, ni teniendo en cuenta las necesidades del tejido cultural, manifestamos nuestro profunda indignación por la enésima imposición de hechos consumados por parte de las administraciones públicas en el contexto cultural barcelonés y la torpeza con la que estas decisiones están torpedeando el desarrollo cultural de artistas, colectivos y espacios de la ciudad.

2. Que nos solidarizamos de forma amplia con las acciones que realicen las entidades del sector de las artes visuales y otros colectivos, en relación a este tema, y pretendemos trabajar de forma coordinada con éstas. Cabe subrayar que la prioridad de CDB es denunciar el proceso seguido y exigir que se rectifique según indicamos en el último punto sin entrar a negociar un nuevo centro dedicado al arte contemporaneo ya que sería sinónimo de aceptar que la situación actual del Centre d’Art Santa Mónica y las decisiones tomadas a espaldas del sector son legítimas y que dichas políticas son aceptables.

3. Que a priori no pretendemos establecer ningún juicio de valor sobre la oportunidad de los modelos de gestión, tanto en el caso del equipo dirigido por Ferran Barenblit como en el proyecto propuesto bajo la dirección de Vicenç Altaió, dado que consideramos que la prioridad en este caso es la de denunciar y forzar una rectificación en las formas y las «malas prácticas» con las que se ha impuesto un modelo a cambio de otro. En relación a esto queremos dejar claro que no estamos en contra de la aparición en Barcelona de un centro público dedicado al desarrollo ciencia-arte-comunicación y a su vez manifestamos la absoluta necesidad de que la ciudad cuente con un centro dedicado a la «emergencia» del arte contemporáneo.

4. Que en relación a este conflicto, al igual que al respecto de otros que están abiertos o pueden abrirse en el futuro, desde CdB se trabajará en tres niveles principales de actuación:

a.- Ofrecer espacios (tanto virtuales, como reuniones) con el fin de recoger información y potenciar la discusión y el debate de fondo sobre las cuestiones que están en juego. Con este fin se ha abierto el blog https://cassantamonica.wordpress.com y se harán convocatorias regulares para trabajar sobre ello.

b.- Llevar a cabo las acciones y campañas que se consideren necesarias, respondiendo con la firmeza que se estime oportuna y siguiendo la evolución de los acontecimientos a los modos de actuación de los responsables políticos.

c.- Ofrecer un espacio abierto a la participación en el cual puedan plantearse y discutirse públicamente propuestas y alternativas para la mejor resolución de este contencioso, así como cualquier otro que pueda abrirse en el futuro, asumiendo así un espacio no sólo de denuncia sino también de participación plural y constructiva.

5. Al respecto de la convocatoria de reunión propuesta por el Conseller Tresserres para el próximo día 18 con distintas entidades, asociaciones y plataformas artísticas y culturales, CdB manifiesta lo siguiente:

a.- Que no se considera oportuna la participación de la plataforma CdB en esta reunión por tres motivos:

– que ésta plataforma no se considera un órgano de ‘representación’ ni tiene ningún ‘representante’, y en todo caso se nombrarán portavoces cuando se estime oportuno.

– que la plataforma se encuentra aún en un periodo inicial de formación y suma de voces y lecturas plurales.

– que la plataforma tiene también otros canales para su comunicación, entre ellos su página web y los medios de comunicación y prensa.

b.- Que frente a lo que, según se ha ido filtrando en la prensa, parece ser la propuesta que el Conseller busca transmitir, por nuestra parte transmitimos las siguientes consideraciones:

– que es preciso calibrar el nivel de compromiso y realismo de la apertura de un nuevo centro en un momento en el que los presupuestos de Cultura están con graves recortes (y éste es un aspecto sobre el cual, más allá de este contencioso, probablemente se tendrá que poner mucha atención durante los próximos meses). Y en el caso de un compromiso de disponer el espacio adecuado y los necesarios recursos para el nuevo centro de arte, asegurarse de que no será a costa de recortar partidas actuales destinadas a espacios de creación emergente, becas o ayudas a la producción que son imprescindibles.

– que si, como se ha dicho, la Conselleria piensa en los espacios de Can Ricart para ubicar el nuevo Centro de Arte, no será aceptable que sea a cambio de ignorar los conflictos y las reivindicaciones de los colectivos, agentes culturales y asociaciones que han estado luchando por estos espacios.

– que no se aceptará ningún tipo de paréntesis o período de latencia para un Centro de Arte que ocupa un lugar clave en el ya muy frágil contexto de espacios artísticos de Barcelona/Catalunya. El tejido productivo del arte y los artistas no son algo que pueda ponerse en el congelador y sacarlo uno, dos o tres años más tarde esperando que esté intacto. Si es cierto que la voluntad de la Conselleria no es que el nuevo Centre de Cultura, Ciència i Comunicació sustituya al centro de arte, sino que se piensa en crear otro espacio, lo lógico -y lo único que aceptaremos- es que sea la puesta en marcha del nuevo proyecto de la Conselleria la que espere y madure sus contenidos hasta que estén los dos espacios disponibles, con presupuesto asignado y funcionando.

Y, sobre nuestra posible respuesta a la no consideración de estos puntos que entendemos básicos, ponemos especial énfasis en remitimos al apartado 4-b enunciado previamente.

SEGONA REUNIÓ CASSANTAMÒNICA

[Cast/Cat]

SEGONA REUNIÓ CasSantaMònica: divendres19 a les 19h, carrer Mèxic 19.

Després de la primera trobada de la campanya CasSantaMònica, es convoca a una segona reunió oberta a tothom que desitgi participar en el desenvolupament de propostes i accions concretes, seguint els darrers esdeveniments del conflicte del Centre d’Art Santa Mònica.

En aquesta reunió s’analitzarà la nova situació del conflicte, a partir de la trobada que s’haurà portat a terme entre diferents representants del sector artístic i el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació Joan Manuel Tresserres durant aquesta setmana.

CdB considera especialment clau aquesta reunió per a tothom interessat en aquest conflicte, doncs tindrem informació de la posició del Conseller vers les reivindicacions del sector, i es consensuarà l’estratègia a seguir a partir d’ara.

Us recordem que CdB és una plataforma oberta i interdisciplinar dels diferents sectors culturals, i que totes les opinions i propostes son benvingudes i necessàries.

La reunió es portarà a terme el divendres 19 a les 19h, novament als locals amenaçats de desaparèixer dels artistes del carrer Mèxic 19.

Us hi esperem.
CdB

———————
SEGUNDA REUNIÓN CasSantaMònica: viernes a las 19h, calle Méjico 19.

Después de la primer encuentro de la campaña CasSantaMònica, se convoca a una segunda reunión abierta a todas aquellas personas que deseen participar en el desarrollo de acciones y propuestas concretas en relación a los últimos acontecimientos del conflicto del Centre d’Art SantaMònica.

En la reunión del viernes se analizará la nueva situación al respecto del conflicto del Centre d’Art Santa Mònica creada tras la reunión a que los representantes
del sector artístico han mantenido con el Conseller de Cultura y Medios de Comunicación Joan Manuel Tresserras esta semana.

CdB considera de suma importancia para todas aquellas personas interesadas en esta problemática la asistencia a esta nueva reunión dela campaña CasSantaMònica, en tanto en cuanto se informará de la actual posición del Conseller en relación a las exigencias del sector y se consensuará la estrategía de acción a seguir a partir de ahora.

Os recordamos que CdB es una plataforma interdisciplinar abierta a todos los sectores que forman parte de la cultura de base. Todas las opiniones y propuestas son bienvenidas y necesarias.

Esta reunión se realizará este próximo viernes 19 a las 19h, nuevamente, en los locales amenazados de desaparición de los artistas dela calle Méjico 19.

Os esperamos.
CdB

ARTE Y DINERO PÚBLICO: LA «RECONVERSIÓN» DEL CASM

Los cambios anunciados por la Conselleria de Cultura sobre el futuro del CASM han reabierto algunos litigios que hace tiempo que arrastra el ámbito artístico y cultural de Barcelona. El intervencionismo político y el ninguneo a las necesidades de la comunidad artística han sido flagrantes. Y no deja de ser paradójico que mientras la Conselleria pone toda su maquinaria a trabajar para tener al arte catalán representado en la Bienal de Venecia (y en su estructura nacional), apenas disimule su desinterés y desconfianza respecto al arte contemporáneo al cambiar la orientación de un centro que ocupaba un lugar clave en el ya frágil tejido artístico de nuestra “nación”. Pero aprovechando el hilo de este conflicto, parece un buen momento para intentar también una discusión más amplia y en profundidad sobre arte y dinero público, y que no eluda los aspectos más controvertidos de esa ecuación. Más teniendo en cuenta que el cambio de orientación que se plantea para el CASM puede situarse dentro de unas tendencias más generales, y que bien pueden leerse como un clásico proceso de “reconversión” que desde diferentes ámbitos institucionales se viene aplicando -sin enunciarlo directamente- sobre el sector artístico.

Si los años 80 fueron los de la estratégica reconversión de la industria metalúrgica y los astilleros del norte, y los 90 los de la UE financiando la reducción de la producción agrícola, varios indicios llevan a pensar que le ha llegado el turno al arte. Aunque sí, esto hay que matizarlo. Las grandes infraestructuras más o menos artísticas capaces de atraer turismo siguen nutriéndose de abundantes fondos públicos, y el discurso de la creatividad y el estímulo de vínculos entre artistas y empresas están en la primera fila de los programas de economía. Lo que está en profunda transformación es la idea de cultura, como siempre amenazada por el intervencionismo político, pero crecientemente interpretada –incluso por las administraciones públicas- desde la óptica del management empresarial, como “recurso” para la cohesión social y la dinamización económica. La reconversión a la que podemos aludir refiriéndonos a la práctica artística es la que desde dentro y desde fuera del arte trata de encontrarle un lugar en esta nueva idea de cultura –las alternativas siquiera parecen ofrecer prestación por desempleo o jubilación anticipada. Y es que la lectura del Conseller respecto al CASM está clara y apenas ha hecho ningún esfuerzo por disimularla: ¿Por qué tengo que mantener un Centro de Arte que no me sirve? (léase no sólo la acepción de “utilidad” sino también de “servidumbre”). Ni sirve a mis intereses políticos, los de mi partido o los de mi gobierno, ni tampoco sirve a la máxima explotación económica de sus metros cuadrados ubicados al final de la Rambla. Desde esta perspectiva, la inutilidad del centro de arte no vendría por una determinada gestión más o menos exitosa sino, lógicamente, de su propio modelo.

La respuesta por parte de la comunidad artística también ha sido clara y por una vez cohesionada, y el firme rechace a las formas y el fondo de la decisión llevan a pensar que probablemente aún quede bastante por decir. Ahora bien, la componente de rechace a las “maneras” y al intervencionismo político no ofrece dudas. Pero el asunto es más complejo en lo que se refiere a la lógica neoliberal que también late en esta “reconversión”, así como en la mayoría de los conflictos abiertos que afectan a la producción cultural en nuestro contexto (y estas alturas no creo que a nadie le altere oír que la lógica del liberalismo campa a sus anchas tanto por la derecha como por la izquierda: la manera con la que las administraciones públicas en general tienden a combinar intervencionismo político y liberalismo económico está logrando la cuadratura del círculo). Ante un escenario de mantenida incomprensión, los que trabajamos en arte y cultura nos hemos esmerado en articular nuestros argumentos en función de lo que podría ser más fácilmente comprendido por nuestro interlocutor político. El director dimisionario del CASM, Ferran Barenblit, esgrimía la fórmula matemática del presupuesto del centro dividido por el número de visitantes, para argumentar que el resultado de euros por cabeza no daba una relación peor que la de otros centros que se consideran exitosos. También la AAVC ha estado durante los últimos años insistiendo en el argumento económico para neutralizar el deje paternalista que las instituciones tienden a utilizar frente a los agentes culturales, y darnos cuenta de que podemos negociar con ellas esgrimiendo nuestro peso dentro del tejido económico de una Barcelona que busca una imagen de “ciudad cultural” a la caza del capital turístico y financiero internacional. Aun así, casi hemos olvidado que a este argumento se llega sólo a partir de una completa incomprensión, de una ruptura profunda en la que los intereses de cada una de las partes parecen ser ya irreconciliables.

La sanidad y la educación son las únicas áreas donde aún parecen mantenerse ciertas “reservas” a dejar completamente a su aire la “mano invisible” del mercado y el argumento económico. Pero la cultura, que más o menos había acompañado estas dos áreas en el imaginario del “interés social”, no acaba de encontrar ahora su lugar: navega entre los que defienden la incuestionable sabiduría del mercado y su ley de selección natural, y los que demonizan al mercado y proponen el ámbito institucional como el único espacio de creación democrática. Evidentemente también hay los que desconfían tanto del mercado como de la institución, pero éstos, o trabajan a fin de cuentas para el mercado o la institución, o no suelen tener mucho tiempo para dedicarse a la cultura. En cualquier caso, no es casual el auge de proyectos artísticos que en el paraguas más o menos institucional apelan a la educación o a la sanidad (individual o social) para defender su “función pública”.

Hay que precisar, sin embargo, que la reconversión que estoy aludiendo no viene sólo de las administraciones públicas. Entidades como la Fundació de La Caixa, ahora en su sede del CaixaForum, también ha ido perdiendo progresivamente su interés por el arte contemporáneo para ir potenciando las actividades más directamente educativas o sociales, acompañadas por proyectos expositivos inocuos, como son el desfile de todas las desaparecidas civilizaciones de la antigüedad -incluso diría que algunas de éstas han repetido, porque ¿ha habido tantas?-, y muy lejos quedan exposiciones como “El arte y su doble” que se situaron en el mismo centro del debate artístico de su momento. Parece ser que el arte contemporáneo poco ayuda ahora a hacer nuevos clientes.

En la editorial del periódico del MACBA de este verano, la nueva dirección de Bartomeu Marí incidía en recoger algunos aspectos del discurso de su predecesor Manuel Borja, como el de reforzar el vínculo entre el centro y la idea de educación. Y sin duda hay aspectos a trabajar en este sentido, pero en la manera en que se sitúa como uno de los ejes programáticos creo que es bastante más cuestionable, y refleja un cierto vacío conceptual que arrastra la escena artística internacional frente a las transformaciones de las últimas décadas. Personalmente, jamás he entrado en un centro de arte para ser educado. Y me pregunto si alguno de los que ahora tienden a buscar en “la educación” un amparo de justificación social para defender la necesidad de un museo o centro de arte de naturaleza pública lo han hecho alguna vez. Mientras proliferan costosos másters (muchos con contenidos “críticos”) y sustituyen lo que históricamente había sido el simple encuentro entre artistas a los que les interesa su trabajo y discutir sobre él, y se aplica al artista el modelo del emprendedor, el asistente social, el estudiante o el educador, está en marcha una reconversión de estricta lógica neoliberal con un discurso que suele barnizarse en corte progresista. Y cabe recordar que Michel Foucault ya señaló con precisión el modo en que el liberalismo económico permitió relajar el régimen disciplinario del poder, logrando que los nuevos sujetos de la burguesía interiorizasen todos sus principios y ejercieran sobre sí mismos los necesarios mecanismos de (auto)control.

En este contexto, y mientras ensaya de forma más o menos aleatoria o afortunada con los modelos del emprendedor, el asistente social o el educador, la comunidad artística puede ser vista fácilmente como un pollo corriendo sin cabeza –y, siguiendo con la imagen, lo que se ve al fondo es al Conseller Tresserres dudando entre coger el cuchillo o apartarse para no mancharse.

En efecto, más allá de denunciar las “malas prácticas”, tenemos mucho sobre lo que reflexionar y debatir. Y es posible que si en lugar de simplemente hacer la reconversión del CASM reduciendo los metros cuadrados dedicados al arte se dedicara el centro, al menos durante un período, a debatir en profundidad las muchas cuestiones que el arte tiene pendientes, incluso se pudiera encontrar para él el lugar tanto en el mapa local como internacional que tanto se ansía.

Octavi Comeron
10 septiembre 2008
Publicado en La Fàbrica Transparent

EL SANTA MÒNICA

Joan Manel Tresserras ha nombrado a Vicenç Altaió sucesor de Ferran Barenblit al frente del Centre d’Arts Santa Mònica. Este nombramiento, acompañado de una multiplicación del presupuesto, se ha efectuado sin previo concurso público. Pero decidir ‘a dedo’ no es tanto un pecado del poderoso como una crueldad para el gobernado

Cabe preguntarse si es para premiar a los recién nombrados por un proyecto que no han presentado y que tampoco ha sido refrendado en concurso público. Debe ser duro empezar a dirigir una institución sin poder siquiera presentar las credenciales que otorga un proyecto ganador. Es empezar una labor traicionando los intereses de la mayoría a favor del interés partidista de unos pocos. Decidir «a dedo» no es un pecado del poderoso, es la aceptación de su poder lo que acaba siendo cruel para el propio gobernado. ¿A quién le importa el programa de estos gestores culturales cuando pretenden gestionar un espacio sin el beneplácito de los ciudadanos en general y de la profesión en particular?

Promover los pasillos, los cenáculos, los cónclaves, las capillas, el rumor, el amiguismo Unos pocos poderosos rodeados de un círculo de cortesanos. Desgraciadamente no estamos muy lejos de las épocas en las que era garantía de supervivencia mantenerse físicamente a cierta distancia del poder. Trabajar a menos de 500 metros del que toma las decisiones es mucho más honroso que tener una gran experiencia en Princeton. Vicenç Altaió lleva 18 años trabajando en la Generalitat de Cataluña dirigiendo las becas KRTU que sí eran dadas previo concurso público. Enric Marín es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona donde el propio conseller Tresserras ejercía a su vez de profesor. Aunque sea paradójico las distancias sí importan en un mundo globalizado. Nada ha cambiado.Ya desde los inicios de la democracia, una práctica probablemente demasiado interiorizada en los aparatos de poder provenientes del franquismo promovieron los nombramientos sin concurso previo para las instituciones públicas. 30 años más tarde, en pleno cuestionamiento de la Transición siguen sin penetrar los funcionamientos democráticos en los aparatos de la Administración. Y, sin embargo, ya en el siglo XIII Tomás de Aquino hablaba del bien común como objetivo de gobernantes: «Queda al alcance de los gobernantes beneficiar a los demás órdenes sociales y aliviar grandemente la situación de los proletarios, y esto en virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya». Decidir la dirección de un centro de arte sin un proyecto previo y sin pasar por concurso público no es pensar en el bien común, es un anacronismo.

No es el primer caso, estamos muy acostumbrados al rumoreo y la conspiración cuando una institución pública queda sin director.Los pasillos se llenan de cortesanos elegantes con el único fin de «dejarse ver». En los años 80 no era sorprendente ver a los que participaban de este ballet, pero que a principios del siglo XXI el poderoso siga percibiendo su criterio como guía de construcción de realidades cuando, desde la física moderna hasta la sociología, ha quedado demostrado que los sistemas complejos funcionan mejor cuando reparten la toma de decisiones entre cuantas partes lo formen, es una irresponsabilidad. Y más cuando el futuro director del centro pretende captar el «latido de una inteligencia colectiva».

Son muchos los centros públicos -casas de la ciudadanía- que han sido «adjudicados» en los últimos años. Que el poder político no tenga ningún respeto por los procedimientos democráticos es algo vergonzante pero debe ser una de las prerrogativas excitantes de ejercer el poder. Lo que es injustificable es que los ciudadanos escogidos para dirigir esos centros acepten ese mecanismo. Las formas en democracia apuntalan la credibilidad de la misma.

Roger Bernat
Publicado en ElMundo

EL CASO CASM

Empecemos con los hechos. El Departament de Cultura de la Generalitat ha decidido cancelar el proyecto del Centro de Arte Santa Mónica (CASM), obligando a su director, Ferran Barenblit, en el cargo desde 2002, a dimitir abruptamente, e impulsando un nuevo proyecto, llamado Centro de Cultura, Pensamiento y Comunicación, cuya responsabilidad ha asumido Vicenç Altaió. Las razones aducidas por el departamento son el escaso público que acude al centro, su falta de proyección y la necesidad de dar más representación a artistas supuestamente invisibilizados por los programas museísticos que apuestan por artistas «emergentes».

La supresión del CASM proclama que no hay una apuesta rigurosa por centros expositivos de arte

Pero los hechos no son nada sin los procesos que los definen. Creado en 1988, el CASM representó un parche en el marco de una ausente política artística dedicada a promoción y no a la producción. El CASM se concibió como un reflejo de la política artística española por la que sus dirigentes han sido también los comisarios de sus programas: una patrimonialización lastrada por el éxito de la política artística de los años cincuenta. Así, Josep-Miquel García, su primer director (1987-2002), asumió tanto la dirección de la Delegación de Artes Plásticas del Gobierno como la dirección comisarial del CASM, de la misma manera que, en 1986, el Gobierno socialista unificaba el Centro Nacional de Exposiciones y el Reina Sofía en la figura de Carmen Giménez. El Estado se convertía de nuevo en arte y parte, en «garante» de la calidad cultural, obviando la gestión y reflexión independientes, y la diversidad de prácticas sociales y políticas. El necesario divorcio entre las dos funciones llegaría en 2003, cuando el Gobierno tripartito desgajó al director del CASM de la figura del delegado de Artes Visuales.

Esa profesionalización de la dirección tampoco supuso una reformulación de los presupuestos conceptuales del centro en una época de claras transiciones en el mercado cultural. Barenblit no supo sugerir un programa que despejara las nuevas dinámicas sociales e instrumentales del mundo del arte y definió su proyecto en clave «liberal»: «el mejor programa es no tener programa». La programación se reveló, en general, errática, formalista y fundamentada en criterios como la ironía y la «ligereza», pero sin presupuestos conceptuales y productivos que les dieran empaque. Las apelaciones del director al modelo kunsthalle no vinieron acompañadas de una reflexión sobre el importantísimo papel que las comunidades locales tienen originalmente en esos centros, más allá de la titularidad pública de los mismos. Está claro que el proyecto CASM de estos últimos años es parcialmente responsable de la situación en la que se encuentra ahora, pero ni mucho menos el único.

El modo en que el departamento ha conducido la situación es paradigmática. Se ha lanzado un mensaje inequívoco de ninguneo, por lo demás revelador sobre la fragilidad del diálogo del que se hacía bandera, y que tira por tierra los esfuerzos realizados por algunas personas del departamento: «Nos importan un bledo los compromisos adquiridos». Como en el Reina Sofía o en el Macba, cuyos procesos de nombramiento de sus responsables se han hecho sin seguir -o maquillando- las pautas acordadas «de buenas prácticas», el departamento confirma la escasa voluntad por cambiar una política cultural sometida a cambiantes gustos personales y patrimonialistas.

Del nuevo proyecto, habrá que ver cómo se materializa lo que hasta ahora se intuye improvisado. También habrá que observar la correlación del proyecto con el color político de Cultura. Pero, igualmente, creo que no es bueno perder de vista el tema de fondo: el tipo de estructura artística que se elabora desde el poder. La supresión del CASM proclama que no hay una apuesta rigurosa por centros expositivos de arte. La desaparición o las evoluciones problemáticas de algunos de los centros de la ciudad; las dudas sobre el Consell de les Arts y los nuevos centros territoriales; o la demanda profesional de centros de producción más que de museos, deberían constituir motivos de reflexión y no de simple tamborileo. Que el CASM haya errado no significa que no puedan pensarse centros híbridos de investigación y exposición. Si esa es la voluntad del departamento, no se entiende cómo se ha realizado el paso ninguneando abiertamente a todas esas voces que durante años lo han solicitado. Si, como ha salido en la prensa, existe la opción de trasladar el CASM a una nueva ubicación, tampoco se entiende que, con los exiguos presupuestos del departamento para arte contemporáneo, haya que gastarse una fortuna que hasta ahora ha sido negada al tejido artístico del país.

En definitiva, el caso CASM vuelve a poner explícitamente sobre la mesa el endémico carácter desestructurado de la política artística catalana, heredera de una concepción «ilustrada» e institucionalista de la cultura y de las prácticas culturales, y que juzga a los profesionales del arte como meros receptores y no como los auténticos fabricantes.

Jorge Luis Marzo
31 Julio 2008
Publicado en El País

L’ART, UN ESPAI EN EXPANSIÓ

‘Art’ és una paraula polisèmica, si més no aquesta és la idea que defensarà Altaió des del Centre d’Art Santa Mònica

Després de l’enrenou sobre els canvis a la direcció del Centre d’Art Santa Mònica (CASM) vam pensar que valia la pena tenir una conversa amb Vicenç Altaió. Ho confessem d’entrada: coneixem de fa anys el Vicenç i respectem radicalment la seva tasca professional. Per tant, i sense ignorar que potser el procés del seu nomenament podria haver estat més transparent, i sobretot més curt, creiem que hem fet sort, per al CASM i per a la ciutat. Ens centrarem doncs a saber quin és el seu projecte.

No podem començar, però, sense preguntar si el fet d’haver estat escollit com a càrrec de confiança i no pel sistema de concurs li pot suposar una pèrdua de llibertat: «La llibertat, un se la guanya i la demostra amb les seves accions. Des de KRTU he dissentit obertament amb polítiques del departament en diversos moments». La seva resposta és avalada per un munt d’anys de feina independent dins de la conselleria de Cultura al capdavant del KRTU. Tres partits diferents han passat per la direcció de Cultura i Altaió i el seu equip no han caigut mai en seguidismes polítics. Caldrà creure, doncs, que així seguirà sent al CASM.

Idea motor

Entrant ja en matèria, ens preguntem quina és la idea motor del nou projecte: «Les paraules creen jurisprudència com en la llei, per això son polisèmiques. Una de les més carregades de sentit és la paraula art. Això genera conflictes de territori, de gremi, però és una defensa que va en contra de l’expansió pròpia de l’art. Potser per això hem estat els més bel·ligerants quan hem dit que treballarem en l’àmbit de l’art però també de la ciència i de la tecnologia, apropant-nos al entorns com l’arquitectura, el disseny, el cinema, la literatura o les arts escèniques, és a dir, a qualsevol espai en què l’art està cercant eines d’expressió».

Es fa difícil resumir les paraules d’un «traficant d’idees», però sembla que la recerca de nous territoris de l’art serà un dels pilars del nou CASM: «El projecte que acabem de presentar serà interdisciplinari, no tan sols en les disciplines de l’art sinó incloent de forma profunda la ciència, la tecnologia i la comunicació. Perquè allà on es creuen les disciplines és on es produeixen els canvis importants, recolzats per allò que en diem el pensament». També hi tindrà espai la memòria, que ens ajuda a entendre la realitat; probablement l’indret de memòria serà el Palau Moja.

Es vol fugir del culte al creador individual i cercar eines de comprensió de fenòmens col·lectius: «Els autors individuals només serveixen per entendre moments de la història, però la realitat es prou complexa per dedicar espai i recursos públics a un sol individu».

Altaió vol transformar també l’espai físic del CASM: «Hem de desconstruir Santa Mònica per fer-lo un lloc de llocs». Vol multiplicar les seves capacitats però alhora connectar-lo amb l’entorn: «Una de les primeres coses que farem serà aprofitar el metro, just a tocar, per expandir el centre. També s’ha de ser conscient que som a les Rambles i que és un espai turístic, podem ser elitistes i ignorar-ho o intentar contaminar aquest turisme amb cultura de nivell».

Òscar Guayabero / Claret Serrahima
22 de juliol del 2008
Publicat a l’Avui

COMUNICAT DEL SECTOR DAVANT LA CRISI AL CASM

Davant del canvi de model del Centre d’Art Santa Mònica (CASM), imposat pel Departament de Cultura de la Generalitat, volem manifestar el següent:

Política de fets consumats

El Departament de Cultura de la Generalitat, lluny d’obrir un procés de reflexió sobre el futur i la millora del Centre d’Art Santa Mònica, ha actuat amb una política de fets consumats, antidemocràtica, sense un procés previ de debat, consulta i consens amb el sector artístic.

El CASM va obrir el 1988 després d’un llarg procés de reivindicació del sector artístic que es venia impulsant des de l’inici dels anys 80 com a fruit dels nous plantejaments de política en les arts sorgits de la transició democràtica. Després de 19 anys de funcionament ininterromput, no es pot canviar de model d’un dia per un altre, sense atendre les necessitats del sector artístic que en el seu dia van generar el sorgiment del CASM. Aquestes necessitats han quedat ara al descobert.

Aquesta improvisació de la Conselleria deixa la ciutat de Barcelona sense cap centre d’art contemporani de referència, en un moment delicat, de pèrdua d’espais expositius per als artistes del país.

Seguint aquesta política de fets consumats, s’ha presentat un centre dedicat al pensament, la ciència i la comunicació on l’art contemporani tindrà una representació mínima, guiada per perfils professionals no procedents del món de l’art. L’oferiment que es fa d’un nou centre a Barcelona no té cap garantia ni terminis.

Destrucció de teixit artístic

Interrompre el funcionament de l’únic centre d’art contemporani de Catalunya important, sense assegurar-ne la continuïtat o transició és un acte d’irresponsabilitat política i un nou pas en la destrucció del ja prou malmès teixit expositiu de l’art contemporani a Barcelona, on han desaparegut moltes sales que venien complint una funció complementària.

Ara per ara, tot i aconseguir el compromís per a un nou centre, trobar l’espai adient i el pressupost necessari amb la precarietat econòmica que reconeix el propi Departament, i culminar el procés fins l’obertura tindria una durada mínima de dos anys. S’obre, doncs, una gran incertesa sobre la pervivència d’una institució imprescindible per a l’ecosistema artístic barceloní i català: el Centre d’Art Contemporani de Barcelona.

Amb aquesta actuació el Departament de Cultura de la Generalitat demostra un profund desconeixement de la dinàmica de l’art contemporani i la manca d’una política pròpia ni específica per a aquest sector.

Contrari a les Bones Pràctiques a Museus i Centre d’Art

Les pressions al director dimissionari i el nomenament del nou director sense convocatòria de concurs públic menysprea el “Document de Bones Pràctiques a Museus i Centres d’Art” pactat entre les associacions del sector i l’Administració central el 31 de gener de 2007 i que s’ha aplicat en els casos del MNCARS, Museu Picasso, MNAC, Macba i Centre d’Art de Girona. En els dos darrers casos el Departament de Cultura de la Generalitat hi estava implicat.

Aprofitant que encara no existeix el Consell de les Arts

La llei del Consell de les Arts estableix que la creació d’un nou equipament de caràcter nacional i el nomenament de la seva direcció exigeixen un informe preceptiu d’aquell organisme.

El Departament ha bloquejat molts projectes, com ara el Pla Estratègic de les Arts Visuals, i convenis de col•laboració econòmica amb molts artistes, companyies i agents amb motiu de la propera instauració del Consell de les Arts. Aquest criteri és arbitrari, ja que en el cas del CASM no solament no s’ha aplicat, sinó que la precipitació dels fets semblen motivats per la propera entrada en funcionament del Consell.

Programa d’instrumentalització política de la cultura i de les arts

La manca de transparència en les declaracions als mitjans del conseller respecte a la naturalesa futura del CASM és patent, tan aviat el presenta com una continuïtat del que ja hi havia, com explica que serà un “dispositiu del govern per explicar la seva política i regenerar l’ideari de les esquerres” (frase textual pronunciada davant els representants del sector), amb una clara instrumentalització partidista de la cultura i els recursos públics. Aquest estat confusionari demostra la poca solvència de l’actuació.

Propostes:

1) Convocar de manera immediata un concurs internacional per escollir la direcció artística del Centre d’Art Contemporani de Barcelona. La convocatòria ha de seguir les recomanacions del “Document de Bones Pràctiques a Museus i Centres d’Art” pel que fa al perfil i independència dels experts que conformin el jurat.

2) El CASM ha de continuar sent un centre d’art mentre no arribi la inauguració d’una altra seu amb les mínimes condicions per al seu bon funcionament.

3) El Centre d’Art Contemporani de Barcelona ha de gaudir d’una entitat jurídica pròpia i comptar amb suficients recursos humans i econòmics, així com tenir garantida l’ absoluta autonomia de direcció artística que es renovarà periòdicament per concurs internacional.

4) Demanem que es paralitzi al projecte impulsat pel Conseller i s’esperi el dictamen preceptiu del futur Consell de les Arts i, si aquest donés el seu vist-i-plau, la direcció hauria de ser escollida segons el Document de les Bones Pràctiques.

5) Les organitzacions i entitats del sector constituiran un organisme o Comissió de seguiment dels esdeveniments referents al Centre d’Art Contemporani de Barcelona per tal de coordinar esforços i per assegurar que s’acompleix l’objectiu de disposar una institució d’aquestes característiques a Barcelona. A mitjan del proper mes de setembre avaluarem la situació i estudiarem noves actuacions.

L’acceleració dels preparatius per a l’entrada en funcionament del Consell de les Arts és una exigència ferma de la comunitat artística, cultural i de la resta de la societat civil catalana. Ara, amb més raons i arguments que mai, cal assegurar la autonomia de les arts i la cultura contra la seva utilització partidista i interessada.

Associació Catalana de Crítics d’Art
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Galeries Independents de Catalunya
Instituto de Arte Contemporáneo
Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya (Xarxaprod.cat)
Barcelona, 22 de juliol de 2008

CASUM DENA, ALTAIÓ!

Vicenç Altaió, traficant d’idees de trajectòria brillant, lidera el projecte que ha d’ocupar l’espai on encara hi ha el Centre d’Art Santa Mònica, que s’ha de reubicar en algun lloc encara per decidir, amb nou director i en condicions incertes. Ferran Barenblit, el seu director, ha dimitit a causa de la depauperació de l’únic centre d’art contemporani públic de Barcelona i a la perspectiva de desenvolupar la seva tasca condicionat per criteris aliens als d’un centre d’art. La seva dimissió, després de mesos d’aguantar metxa, ha arrencat el compromís del conseller Tresserras d’obrir un centre d’art contemporani a la ciutat, o sigui: de no integrar el CASM en el ‘projecte Altaió’, sinó de reubicar-lo i mantenir-lo com a ‘Kunsthalle’ independent.

Primer de tot, vull felicitar l’Altaió. Espero que se’n surti i ens impacti com sempre amb la brillantor i complexitat del seu treball. No he llegit el projecte, però per les quatre coses que he pescat sembla que pot, amb un pressupost generós, engegar una bona cosa, fidel a la visió que durant dècades ha defensat del món contemporani. La feina del KRTU (amb en Manel Guerrero, imprescindible, també fotent-hi canya) és d’un valor incalculable —molt més gran del que mai cap Departament de Cultura li hagi dedicat pressupostàriament— i, per minoritària que sempre hagi estat, la seva repercussió ideològica ha estat profunda i la seva visió reveladora. Sempre he defensat, fins i tot quan anaven mal dades, que el seu rendiment en cap cas no pot valorar-se amb criteris d’audiència o de notorietat pública, de la mateixa manera que passa amb un centre d’art contemporani.

Per una altra banda, molt malament. No pot ser que Barcelona es quedi sense el seu centre públic d’art contemporani, que és l’espai dels artistes estrictament contemporanis. Un centre d’art, una ‘Kunsthalle’, és el context on la generació emergent, el signe radical del temps actual, pot desplegar el propi discurs i produir en absoluta llibertat, al marge del mercat (les galeries i els col·leccionistes) i de la història (els museus). La ‘Kunsthalle’, en aquest cas el Santa Mònica, és l’espai i els recursos de producció i exhibició de l’obra d’aquesta generació: el context en què fonamentar el seu treball i confrontar-lo amb la societat, que el qüestiona i l’amplifica. A nivell internacional són els connectors de les seves àrees d’influència amb l’exterior, les nostres membranes, i especialment en això en Ferran Barenblit ha fet una bona feina, amb resultats sòlids i brillants.

És imprescindible que el sector cultural i artístic, però també la societat en ple, reivindiquem això que l’Associació d’Artistes Visuals anomena com ‘una institució a mig camí entre un laboratori i un aparador’ i en recalquem la importància fonamental per a contribuir a la construcció d’una societat avançada, culta, moderna i ambiciosa.

Tenir un centre d’art en marxa és tan fonamental que no podem permetre’ns tenir-lo aturat ni un sol dia: quan la nostra ‘Kunsthalle’ se’n vagi del Santa Mònica un bon dimecres al vespre, l’endemà dijous, al matí, ha d’obrir les portes en algun altre lloc, millor; amb un nou pressupost, més generós; i un nou projecte, actualitzat. La màquina no pot aturar-se ni un segon. Qualsevol altra cosa seria facturar a l’exili la generació que algun dia ha d’entrar al MACBA i assenyalar-los amb el dit Berlín, Madrid, Londres, Pequín o Nova York. I ens condemnaria, als qui ens quedem, a una indigència greu: la de les ciutats que negligeixen les coses més òbvies, passejant-se de conjuntura en conjuntura sense mirar gaire lluny, ensopegant.

Barcelona necessita un centre d’art potent, públic i independent. No és moment de qüestionar o debatre el nou projecte que ha engegat el Departament de Cultura, sinó de lluitar perquè no ens tanquin ni un segon la nostra ‘Kunsthalle’. Per això no faig un repàs de com han anat les coses, ni compto el temps que fa que es prepara la jugada d’amagat o subratllo la inexistència d’un concurs públic que adjudiqui la responsabilitat d’idear i dirigir un projecte de tanta envergadura. Segur que per a tot això hi haurà un moment.

El que hem de fer és protestar enèrgicament pel plantejament de substitució de l’una cosa per l’altra i impedir el tancament del CASM per provisional que diguin que serà. De cap manera no podem prescindir, ni que sigui un dia, d’un centre públic d’art contemporani a Barcelona. Ben altrament: hem de multiplicar-li els recursos i buscar-li un emplaçament que convingui a tothom. Can Ricart, per exemple? El dia que el nou director amb el seu equip i el nou projecte s’hagin instal·lat al nou edifici serà l’hora d’anar-se’n de la rambla de Santa Mònica i deixar alliberat l’edifici perquè s’hi faci allò que convingui. Fer-ho abans seria un suïcidi de l’art contemporani i de la cultura d’aquest país.

Oriol Caba
18 de juliol de 2008

PERSONAS, DEFICIENCIAS SECTORIALES Y POLÍTICA

Los acontecimientos que se están dando actualmente en el contexto cultural barcelonés vaticinan lo peor y son primos hermanos del horror. Y no solo porque el brazo político se ha alargado para mover fichas a su antojo en el Centre d’Art Santa Mònica, sino por la falta de reacción por parte de quienes conformamos el tejido cultural y artístico de la ciudad. Pocas son las posturas explícitas y muchas las declaraciones plagadas de rencillas y presunciones que distan mucho de enfrentarse al que es el verdadero problema. Lo que se está construyendo como telón de fondo va más allá de si Ferran Barenblit deja o no el CASM y si la línea que ha llevado el centro es peor o mejor o bebe de aquí o de allí. Esto sólo puede darse si pensamos en nuestros propios intereses y no en los del sector y si nos fijamos en las personas y no en los cargos que ocupan y lo que representan.

Poco nos importa si es clarísima o ficcionada la contrastada validez de Vicenç Altaió para dirigir el nuevo Centre de Cultura, Pensament i Comunicació. Lo que realmente es preocupante es que toda esta operación se haga con maniobras que aquí y ahora, con todos los debates ya maduros sobre la instrumentalización de la cultura para fines políticos, solo pueden parecernos de otra época. Aquella época en la que los cargos en las instituciones públicas en materia cultural eran señalados a dedo, ya que iban a responder a una línea política afín al ser divino e incuestionable que tomaba semejante decisión. Si esto se hizo para designar a Barenblit y nadie reaccionó, pues no es precisamente un argumento para corroborar que el procedimiento actual es correcto, sino para darnos cuenta de hasta qué punto este tipo de políticas se llevan a cabo bajo nuestro consenso tácito. Las declaraciones y decisiones del conseller Treserras muestran el profundo desconocimiento (o un tremendo e interesado desinterés) sobre los debates que en materia de políticas culturales se han dado en el sector. Más grave es que la preocupación de los agentes del sector se descubra en conclusiones como “por lo menos van a hacer otro centro de arte” o “lo del nuevo centro de cultura no está mal visto lo que había”. Todo esto nos deja atónitos. ¿Hace falta un nuevo centro de cultura en la ciudad? ¿Fue buena o mala la línea curatorial de Barenblit & Cia? ¿es Vicenç Altaió el más indicado para ese nuevo centro?. Sinceramente, estas son preguntas cuyas respuestas cada una puede responder para sí misma o comentarlas en un bar, pero ni mucho menos son las que políticamente tienen más trascendencia.

Estamos frente a una operación cuyas decisiones se basan en una política de hechos consumados.Nos encontramos frente a una inversión del orden lógico de las cosas que no tiene parangón. Si la sociedad civil considera que es necesario un centro de cultura y pensamiento, si existe una demanda social, se plantea y discute la posibilidad. Se discute si el emplazamiento del CASM es idóneo, y de no ser así, se busca uno nuevo. Se inaugura el centro de arte y se hace un concurso público para encontrar la persona más indicada para dirigirlo. Pero no, todo se ha realizado en la penumbra de los despachos y al calor de la rumorología. Mientras, parece que en lugar de sentarnos en una mesa donde discutir sobre cuestiones políticas, nos hemos fabricado un plató de tertulias cuyos contenidos son tan superficiales como los de la prensa rosa. Ni se nos trata como agentes culturales ni parece que nos percibamos como profesionales capaces de emitir un juicio a la altura de la circunstancia. Esta caótica situación inaugura un debate que no deberíamos olvidar, ¿Quiénes son o deberían de ser los interlocutores que transmitan las necesidades del sector a la Administración? En este caso hemos visto que se ha prescindido de cualquier persona que no estuviera estrechamente vinculada al cambio que se habría de orquestar. ¿No es el momento de dejar de dirigirnos a la administración pública tan sólo para pedir dinero y empezar a exigir complicidad?¿No es la producción de contexto un objetivo tan o incluso más importante que la producción de contenidos? Hemos dado un gran paso atrás viéndonos como generadores de contenidos que ya poco tienen que decir en el futuro de un tejido que sólo ha recibido incomprensión y respuestas con tono caritativo a sus demandas. Un proceso de domesticación que ya da frutos. Las políticas participativas sólo se guardan para lanzar propuestas que luego se transformarán en planes estratégicos cada vez más rancios y que construyen sobre lo construido sin analizar críticamente los cimientos.

El problema ni son las personas que danzan de un puesto a otro, ni la necesidad de unos recursos improvisados que cubran las más o menos inmediatas necesidades del sector. El verdadero problema es la puesta en práctica de políticas que públicamente declaran que van a instrumentalizar los recursos del sector cultural y que lo van a hacer sin previa consulta y sin atender a los debates que hace tiempo todos venimos desarrollando y que esto no reciba una respuesta firme en contra ni un análisis que fundamente lo degradante de la actual situación. No es muy lúcido decir en este momento el familiar y agrio “pues casi que nos lo merecemos” pero, sinceramente, dan muchas ganas.

YProductions
16, julio, 2008.
Publicado en http://www.ypsite.net/blog